Ford: Buddsoddiad, ond ar pa gost?

  • Cyhoeddwyd
Ffatri

Mae BBC Cymru yn deall bod ffatri'r cwmni ceir Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei hargymell fel y lleoliad ar gyfer adeiladu injan betrol newydd y cwmni o 2018.

Ond mae llythyr i'r gweithwyr sydd wedi'i weld gan Ohebydd Economeg BBC Cymru, Sarah Dickins, yn dweud y bydd y buddsoddiad ar gyfer llinell gydosod gyda'r gallu i gynhyrchu 250,000 injan y flwyddyn - traean y nifer sy'n cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd.

Dywed y llythyr y bydd angen cyflwyno newidiadau i'r amodau gwaith er mwyn gwneud y ffatri'n fwy cystadleuol, a hynny er mwyn gallu denu'r buddsoddiad.

Bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan gwmni Ford yn Detroit ym mis Gorffennaf.

Cystadleuaeth i ddenu buddsoddiad

Mae pencadlys Ford ym Mhrydain yn gwrthod cadarnhau bod yr argymhelliad wedi'i wneud ac yn gwrthod cadarnhau bod y gweithwyr wedi derbyn llythyr yn amlinellu'r cynlluniau.

Ar hyn o bryd mae ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cynhyrchu 250,000 injan ar gyfer cerbydau Jaguar Land Rover, ond bydd hyn yn dod i ben yn 2018.

Yn ogystal mae'r ffatri'n cynhyrchu 500,000 injan betrol bob blwyddyn ar gyfer eu ceir eu hunain, ond mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu'r math yma o injan ddod i ben yn y blynyddoedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi bod yn trafod gyda Ford am becyn ariannol gwerth £15 miliwn er mwyn ceisio helpu denu'r buddsoddiad i adeiladu'r math newydd o injan.

Mi wnaeth ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr agor yn 1980, gan wynebu cystadleuaeth sylweddol i ddenu buddsoddiad yn y gorffenol.

Mae'r sector ceir yng Nghymru'n cyflogi mwy na 15,000 o bobl, gyda llawer o'r rheiny yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont.