Crwner yn beirniadu penaethiaid iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Lily Baxandall o Abergele llynedd wedi iddi fod yn disgwyl mewn ambiwlans yn Ysbyty Glan Clwyd am bedair awr.

Mae crwner wedi beirniadu penaethiaid iechyd wedi'r drydedd achos mewn dwy flynedd lle bu farw claf yng ngogledd Cymru yn dilyn oedi mewn derbyn triniaeth.

Gwnaeth John Gittins ei sylwadau yn dilyn gwrandawiad cyn-cwest i farwolaeth Lily Baxandall.

Bu farw'r ddynes 95 oed o Abergele llynedd wedi iddi fod yn disgwyl mewn ambiwlans yn Ysbyty Glan Clwyd am bedair awr.

Yn 2013 bu farw Fred Pring o'r Wyddgrug wedi iddo ddisgwyl 42 munud am ambiwlans, a llynedd mi wnaeth Clive Turner o'r Orsedd dreulio pum awr mewn ambiwlans.

Dywedodd Mr Gittins mai ar benaethiaid iechyd 'oedd y cyfrifoldeb', gan alw ar brif weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Trevor Purt, a phrif weithredwraig Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Tracy Myhill, i roi tystiolaeth yn y cwest llawn i farwolaeth Ms Baxandall yn hwyrach eleni.

Clywodd y gwrandawiad cyn-cwest bod Ms Baxandall wedi'i darganfod gan lanhawr ar 1 Medi 2014, wedi iddi ddisgyn a tharo ei phen.

Wedi iddi gyrraedd adran frys Ysbyty Glan Clwyd am 17:00, dywedodd ei theulu ei bod hi tu allan yn yr ambiwlans tan 21:50, a bod ei chyflwr wedi gwaethygu erbyn hynny.

Mi wnaeth archwiliad post-mortem ddod i'r casgliad cychwynol mai niwmonia, wedi'i achosi gan hematoma isddiwral oherwydd yr anaf i'w phen, oedd achos y farwolaeth.

Yn dilyn y cwest i farwolaeth Mr Pring a'r cwest i farwolaeth Mr Turner llynedd, cafodd dwy reithfarn naratif eu cofnodi, ac mi wnaeth y crwner gyhoeddi llythyrau yn y gobaith o atal marwolaethau eraill yn y dyfodol.

Wrth gyfeirio at yr achosion yma, dywedodd Mr Gittins ei fod eisiau ymchwilio 'a oedd pethau yn newid'.