Dyn yn marw mewn popty: Dirwy o £200,000

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Alun Catterall ddeuddydd cyn y Nadolig yn 2010, wedi'r digwyddiad yn ffatri Pyranha Mouldings yn Runcorn

Mae cwmni gwneud offer chwaraeon dŵr wedi derbyn dirwy o £200,000 ar ôl i un o'u gweithwyr farw ar ôl cael ei ddal mewn popty diwydiannol.

Fe ddioddefodd Alan Catterall, 54 oed, losgiadau difrifol ar ôl dod yn gaeth yn y popty yn ffatri Pyranha Mouldings yn Runcorn yn 2010.

Bu farw o sioc.

Cafwyd y cwmni'n euog o ddynladdiad corfforaethol a thorri dwy ddeddf iechyd a diogelwch yn Llys y Goron Lerpwl ym mis Ionawr.

Roedd cyfarwyddwr y cwmni, Peter Mackereth o Langollen, hefyd yn euog o dorri deddfau iechyd a diogelwch.

Yn yr Uchel Lys yn Llundain, mi wnaeth un o reolwyr gyfarwyddwyr y cwmni hefydd dderbyn dirwy o £25,000.

Dedfryd wedi ei gohirio

Yn ystod yr achos yn Llys y Goron Lerpwl, clywodd y rheithgor fod Mr Catterall wedi mynd yn sownd wrth iddo geisio crafu plastig oedd wedi arllwys mewn i'r popty.

Ond fe drodd gweithiwr arall y popty ymlaen, heb sylweddoli fod Mr Catterall y tu mewn.

Clywodd y rheithgor bod y drysau yn cloi yn awtomatig pan mae'r popty yn cael ei ddefnyddio, ac felly nid oedd unrhyw ffordd o ddianc.

Er gwaethaf galwadau Mr Catterall am help, doedd neb yn gallu ei glywed oherwydd lefelau'r sŵn yn y ffatri.

Clywodd y llys bod drws dianc wedi cael ei osod yn y popty ers y ddamwain.

Roedd Mr Catterall wedi bod yn gweithio i'r cwmni ers 12 mlynedd.

Fe gafwyd Peter Mackereth, 60 oed, rheolwr gyfarwyddwr y cwmni, yn euog o dorri'r gyfraith yn ymwneud ag iechyd a diogelwch, a derbyniodd ddedfryd o naw mis o garchar wedi'i ohirio am ddwy flynedd.

Straeon perthnasol