M4: Tri chwmni wedi derbyn cytundeb

Cyhoeddwyd

Mae tri chwmni wedi derbyn cytundeb i gychwyn ar y gwaith ar brosiect gwerth £1 biliwn i adeiladu ffordd liniaru'r M4 ger Casnewydd.

Mae'r cwmni adeiladu Costain, ynghyd â Vinci Construction a Taylor Woodrow, wedi derbyn y cytundeb gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys creu 24km o draffordd newydd, creu traphont 2.5km i groesi Afon Wysg, a gwaith sylweddol ar gyffordd 23 a 29.

Bydd y gwaith datblygu yn cychwyn ar unwaith.

Mae disgwyl i'r gwaith o adeiladu'r ffordd newydd ddechrau yn 2018, gan gymryd wyth mlynedd i'w gwblhau.

Dywedodd swyddogion y llywodraeth bod y gwaith cychwynnol yn gytundeb Ymglymiad Cynnar Contractiwr (Early Contractor Involvement), er mwyn ymchwilio i arolygon amgylcheddol a datblygiadol y cynllun fel rhan o'r gwaith statudol sy'n gorfod cael ei gwblhau cyn gallu cychwyn ar y gwaith adeiladu.

Bydd y gwaith hefyd yn gymorth i unrhyw ymchwiliad cyhoeddus gall gael ei gynnal i'r ffordd liniaru newydd.

Dywedodd Prif Weithredwr Costain, Andrew Wyllie: "Rydym wrth ein bodd y byddan ni'n datblygu'r cynllun isadeiledd hanfodol hwn gyda Llywodraeth Cymru."

Ond mae'r ffordd newydd eisoes yn destun her gyfreithiol, ac mae disgwyl dyfarniad yn yr achos yn yr Uchel Lys ddydd Iau.