Ian Watkins: Achos i'w ateb i ddau aelod o'r heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Watkins ei garcharu am 29 mlynedd gyda chwe blynedd pellach ar drwydded yn 2013

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (CCAH) wedi awgrymu bod gan ddau dditectif weithiodd ar ymchwiliad Ian Watkins o gam-drin plant achos i'w ateb ar gyfer camweinyddiad.

Ond dywedodd y comisiwn bod Heddlu Bedfordshire wedi llwyddo i gymryd camau yn syth i ymchwilio i Ian Watkins.

Mae'r comisiwn wedi darganfod nad oedd y ditectif-gwnstabl a'r sarsiant arolygol yn Heddlu Bedfordshire wedi symud yr ymchwiliad ymlaen yn ddigonol, ond doedd dim i awgrymu y byddai wedi bod yn bosib i'r llu rwystro unrhyw droseddu yn gynt.

Dywedwyd hefyd nad oedd y ddau wedi recordio penderfyniadau ac nad oedden nhw wedi dilyn pob ymholiad rhesymol.

Mae'r llu yn dweud y bydd y swyddogion yn cael eu delio â drwy weithrediad gan reolwyr.

Mae ymchwiliad y comisiwn i Heddlu De Cymru a Heddlu De Swydd Efrog yn parhau.

29 blynedd

Fe gafodd Ian Watkins, o Bontypridd, ei adrodd i'r awdurdodau bedair gwaith cyn iddo gael ei arestio.

Er honiadau ei fod wedi treisio plentyn, ni chafodd Watkins, 36 oed, ei gyfweld.

Fe gafodd y canwr Lostprophets ei garcharu am 29 blynedd ym mis Rhagfyr 2013 ar ôl cyfaddef i nifer o droseddau rhywiol difrifol yn ymwneud a phlant.

Fe gafodd ddwy ddynes, mamau'r plant, eu carcharu yn ogystal.