Plaid Cymru yn pryderu colli arian o lwyddiant yr SNP

Cyhoeddwyd
Dafydd Wigley
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Wigley na all Cymru 'fforddio cael ein gadael ar ôl' mewn trafodaethau yn dilyn yr etholiad

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai "yr holl sylw a'r adnoddau" gael eu cyfeirio at Yr Alban o ganlyniad i lwyddiant yr SNP yn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd cydlynydd ymgyrch Plaid Dafydd Wigley y gallai'r "SNP fod yn bwerus" yn "gwneud penderfyniadau ac yn fframio'r agenda" yn barod ar gyfer y cyfnod wedi'r etholiad.

Dywedodd y byddai angen "grŵp cryf o ASau Plaid" i roi Cymru yn gyfartal â'r Alban.

Roedd yr Arglwydd Wigley yn siarad cyn lansiad ymgyrch etholiad Plaid ddydd Gwener.

Mae gan yr SNP chwe aelod seneddol ar hyn o bryd, ond mae arolygai barn diweddar wedi awgrymu y gallai ei gyfran gynyddu yn sylweddol ym mis Mai.

'Gadael ar ôl'

Dywedodd Mr Wigley: "Rydym yn gweld yn barod sut y gallai'r SNP fod yn bwerus, gydag Alex Salmond yn dychwelyd i San Steffan, yn gwneud y penderfyniadau ac yn fframio'r agenda ar gyfer y Senedd nesaf.

"Rydym yn dymuno'n dda iddyn nhw am sefyll i fyny dros eu gwlad, ond dydyn ni yng Nghymru ddim yn gallu fforddio cael ein gadael ar ôl yn y broses yma."

Ychwanegodd: "Wrth i'r llywodraeth nesaf geisio dod i'r afael â dyfodol strwythur y DU, rhaid i ni fynnu bod Cymru yno, ochr yn ochr gyda'r Alban yn cydlynu polisïau - dim yn cael ei drin fel rhyw berthynas dlawd."

Yn ymateb i sylwadau Mr Wigley, dywedodd cyfarwyddwr ymgyrch etholiad yr SNP Angus Robertson wrth BBC Cymru: "Fe fydd ASau'r SNP yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn Plaid Cymru i helpu adeiladu cynghrair blaengar fydd yn sicrhau na fydd Yr Alban na Chymru yn cael eu hanwybyddu yn San Steffan."