"Am gêm! Am ddiwrnod!"

  • Cyhoeddwyd

Ydych chi i gyd wedi cael eich gwynt nôl ar ôl penwythnos cyffrous ola' Pencampwriaeth y Chwe Gwlad? Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru sy'n edrych yn ôl ar b'nawn rhyfeddol o rygbi ac yn ystyried yr her sy'n wynebu chwaraewyr Cymru rhwng nawr a Chwpan y Byd.

George NorthFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd George North ar dân yn erbyn yr Eidal

Diwrnod 'A serennog'

'Ro'n i'n cerdded y ci ar lan afon Taf cyn gwaith fore Mercher pan ddaeth y boi 'ma'n cerdded ei labrador aur lan ata'i a dweud "Wow what a game - what a day!"

A bydd y siarad am ddigwyddiadau Sadwrn d'wetha' yn para nid am ddyddiau ac wythnosau ond am fisoedd a blynyddoedd i ddod.

Hyd yn oed a derbyn yr elfen o siom i Gymru, dyna'r diweddglo mwya' cyffrous ac anhygoel erioed i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad. Fe ddatblygodd tair stori wahanol drwy gydol y dydd - pob un â'i throeon annisgwyl a dramatig yn llythrennol tan yr eiliad ola' un.

Disgrifiad o’r llun,
Rhubannau gwyrdd sydd ar y tlws am yr ail flwyddyn yn olynol

Roedd e'n ddiwrnod A serennog o rygbi ac yn ganolbwynt i bopeth roedd dwy A - Amgylchiadau ac Agwedd. Roedd yr elfen gynta'n rheoli beth oedd yn RHAID ei wneud ond yr ail yn penderfynu beth oedd MODD ei wneud.

Yr her nawr i'r timau yw ail-greu'r un feddylfryd ymosodol, y mentro a'r sgiliau pan mae'r amgylchiadau yn wahanol - fel y byddan nhw yng Nghwpan y Byd ymhen chwe mis.

Her fawr yr Hydref

Peidiwch meddwl am eiliad bydd bob gêm yno yn llawn rygbi mor ffwrdd a hi, ond mae gêm gynta' Cymru er enghraifft yn erbyn Uruguay.

Er eu bod nhw'n nodedig am ddechrau'n araf bydd yn rhaid i Gymru ddechrau ar garlam oherwydd fel y gwelson ni nos Sadwrn, mewn cystadleuaeth dynn erbyn y diwedd mae pob cais a phob pwynt yn werthfawr.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yn rhaid i Sam Warburton a'r Cymry groesi'r llinell yn amlach i lwyddo yng Nghwpan y Byd

Yr her nawr i unigolion yw cymryd yr hyder maen nhw wedi magu o arddangos eu doniau wrth ennill gemau gyda'r tîm cenedlaethol nôl i'w rhanbarthau.

Er bod y tymor ar y cyfan wedi bod yn siomedig yn y Pro 12 ac Ewrop mae'n gyfnod hynod bwysig wrth edrych 'mlaen at y tymor nesa'. Pum gêm sy ar ôl yn y Pro12 gan ddechrau'r penwythnos yma.

Y bara menyn

Mae'r Gweilch yn safle ola'r Gemau ail gyfle ar hyn o bryd ac yn edrych i gryfhau'u safle gyda gêm adre yn erbyn y Zebre.

Mae gan y Scarlets gyfle i neidio i'r 6 ucha' a lle ym mhrif gystadleuaeth Ewrop y tymor nesa' gyda Chaeredin yn ymweld â Pharc y Scarlets tra bydd y Gleision sydd yn Ulster, a'r Dreigiau sy'n Treviso yn paratoi ar gyfer eu brwydr bersonol nhw yng Nghwpan Her Ewrop y penwythnos nesa'.

Ar ôl y dathlu un penwythnos, rydyn ni ar ein pennau nôl i'r difri' y penwythnos wedyn - dyna ran o beth sy'n gwneud y byd chwaraeon mor arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Ulster v Gleision fydd y gêm fyw ar Scrum V, BBC 2 Wales, Nos Wener, 27 Mawrth am 19:30