Colli fferm ar ôl mynd i ddyledion

  • Cyhoeddwyd
Fferm

Bydd teulu o Gwm Pennant yng Ngwynedd yn colli eu fferm ar ôl mynd i ddyledion o dros £3m.

Aeth Alun a Mary Williams i drafferthion arianol ar ôl cael benthyciad tymor byr drud gyda chwmni arianol oedd yn arbenigo mewn cynnig benthyciadau i ffermwyr - cwmni o'r enw UK Acorn Finance.

Mae UK Acorn Finance yn gwadu eu bod wedi gwneud dim o'i le ac fe wnaeth y cwmni ennill dyfarniad ym mis Gorffennaf 2014 i hawlio'r fferm.

Ddydd Iau fe fethodd Mrs Williams yn ei hymgais i apelio yn erbyn y dyfarniad.

Benthyciad

Fe dderbyniodd y teulu fenthyciad o £1.2m yn 2011. Erbyn mis Mawrth 2015 mae'r teulu yn dweud fod y swm wedi cynyddu i £3.1m.

Mewn gwrandawiad ym mis Gorffennaf 2014, barnodd y Barnwr Milwyn Jarman fod Mrs Williams wedi derbyn cyngor annibynnol oedd yn ofynnol iddi ei wneud gan UK Acorn Finance cyn llofnodi unrhyw ddogfennau.

Meibion Mr a Mrs Williams yw'r pumed genhedlaeth o'r teulu i ffermio yn Rhwngddwyafon, fferm 600 acer yng nghanol Eryri.