Rhagor o danau gwair nos Iau

  • Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn dweud eu bod wedi treulio prynhawn arall yn delio gyda nifer o danau gwair a thanau mynydd.

Mewn datganiad nos Iau, dywedodd y gwasanaeth fod nifer o'r tanau hynny wedi eu cynnau'n fwriadol.

Mae diffoddwyr wedi cael eu galw i Aberpennar, Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Pontllanfraith, Tonyrefail a Threharris.

Fe ddechreuodd y tanau bnawn Iau.

Bu'r gwasanaeth yn ceisio diffodd nifer o danau o'r fath ddydd Mercher, hefyd.