Aberddawan: Llywodraeth yn y llys?

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf bwer AberddawanFfynhonnell y llun, Christopher R Ware

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyfeirio llywodraeth y DU i Lys Cyfiawnder Ewrop, wedi pryder nad ydi allyriadau gorsaf bŵer Aberddawan ym Mro Morgannwg - yn gostwng fel y dylen nhw.

Yn ôl y Comisiwn, mae lefel yr allyriadau nitrogen ocsid yn yr orsaf wedi bod yn uwch nag y dylai fod - o fwy na dwbl y lefel sy'n cael ei ganiatáu - am saith mlynedd.

Gall nitrogen ocsid achosi problemau i bobl â salwch yn ymwneud â'r ysgyfaint.

Dan ddeddf UE ar allyriadau gan safleoedd mawr - roedd gan aelodau tan Ionawr 1 2008 i ostwng allyriadau nifer o lygreddau o orsafoedd pŵer.

Ond dyw Aberddawan heb gyrraedd y nod.

Er hyn, mewn datganiad, fe ddywedodd y Comisiwn eu bod "yn cymryd i ystyriaeth fod y DU wedi bod yn gweithio ar y mater, gyda'r nod o ddod o hyd i ddatrysiad".

Fe fynegodd y Comisiwn bryder am y safle 'nol yn 2013, ac unwaith eto fis Hydref y llynedd.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth y DU:

"Mae safon yr aer wedi gwella'n sylweddol yn degawdau diweddar - 'dy ni wedi buddsoddi £2 biliwn ers 2011 er mwyn i hyn barhau. 'Dy ni'n taclo allyriadau gan safleoedd diwydiannol drwy osod cyfyngiadau llym ar y safleoedd, yn cynnwys gorsafoedd pŵer glo.

"Mae gorsaf Aberddawan hefyd yn buddsoddi i gyd-lynnu â chyfyngiadau'r UE yn y dyfodol.

"fe fyddai'n anaddas i ni wneud sylw pellach ar yr achos, gan ei fod eisoes ar droed".