Carchar am daro llys-chwaer gyda char

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys bod Bridgeman yn gyrru ar "gyflymdra eithafol o ormodol"

Mae dyn o Gaerffili laddodd ei lyschwaer ar ôl ei tharo wrth rasio car ei dad wedi ei garcharu am saith mlynedd.

Roedd Aaron Bridgeman, 35 oed, wedi bod yn rasio ffrind oedd ar feic modur pan ddisgynnodd ei chwaer oddi ar gefn y beic ym mis Rhagfyr 2013.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod car Peugeot Bridgeman yn cael ei yrru ar "gyflymdra eithafol o ormodol", dim ond hanner eiliad y tu ôl i'r beic modur Suzuki pan ddisgynnodd Claire Franklin.

Doedd Bridgeman erioed wedi bod â thrwydded yrru, a dywedwyd bod y tywydd ar ddiwrnod y digwyddiad yn "erchyll".

Clywodd y llys bod Bridgeman a'i ffrind Jason Szalkowski, oedd wedi cael ei wahardd rhag gyrru ynghynt, wedi dewis rasio ei gilydd ar Lôn Pandy ym Medwas, a bod Ms Franklin wedi dewis bod ar gefn beic modur Szalkowski.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl hanner milltir o rasio, disgynnodd Claire Franklin oddi ar y beic, a chafodd ei tharo gan gar Bridgeman

Ar ôl hanner milltir o rasio, disgynnodd y ddau oddi ar y beic, ac fe darodd gar Bridgeman ei chwaer.

Doedd ffermwr lleol, oedd ar y ffordd ar y pryd, ddim wedi gallu stopio mewn amser a gyrrodd i mewn i Franklin yn ogystal. Bu farw Franklin yn y fan a'r lle.

Clywodd y llys bod Bridgeman wedi rhedeg i ffwrdd ar ôl y ddamwain, heb wybod os oedd ei chwaer wedi marw. Fe aeth at yr heddlu o'i wirfodd yn hwyrach.

Roedd Bridgeman yn beio'r ffermwr am farwolaeth ei chwaer. Mae nawr wedi ei ddedfrydu i saith mlynedd dan glo a'i wahardd rhag gyrru.