'Niwed difrifol' i ymennydd merch fach gafodd ei lladd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Amelia ddau ddiwrnod ar ol cael ei chymryd i'r ysbyty

Llys yn clywed bod babi pum wythnos oed wedi dioddef "niwed sylweddol i'w hymennydd" ac wedi ei pharlysu pan gafodd ei chymryd i'r ysbyty, a hynny yn yr achos yn erbyn ei thaid, sydd wedi ei gyhuddo o'i lladd.

Mae Mark Jones, 45 oed o Gwmbrân, yn gwadu lladd Amelia Jones ym Mhontynewydd ger Cwmbrân ym mis Tachwedd 2012.

Clywodd y rheithgor bod Amelia dan ofal Mr Jones pan gafodd ei hanafu.

Cafodd ei rhuthro i Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ar ôl i Mr Jones ffonio 999 yn dweud bod y babi wedi stopio anadlu tra ei fod wedi mynd i wneud paned o de.

Ddydd Gwener, clywodd y llys dystiolaeth gan ddoctoriaid oedd wedi ei thrin.

'Na fyddai hi'n gwella'

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen i'r llys, dywedodd y paediatregydd wnaeth drin Amelia ei bod wedi bod yn dioddef o drawiadau ac nad oedd hi'n ymateb.

Dywedwyd bod Amelia wedi bod yn cael trawiadau ar ei chalon am 35 munud, a chafodd ei rhoi ar offer cynhaliaeth pan wnaeth hi gyrraedd yr ysbyty.

Fe gafodd hi ei throsglwyddo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn hwyrach, ond ar 19 Tachwedd, cafodd ei mam Sarah Jones, a'i thad Ian Skillern wybod bod eu merch wedi dioddef "niwed sylweddol i'w hymennydd, ac na fyddai hi'n gwella".

Fe wnaeth doctoriaid dynnu'r gynhaliaeth yn ei ôl, a bu farw'r ferch fach y noson honno.

Roedd ei phenglog wedi torri, roedd ei ymennydd wedi chwyddo ac roedd hi wedi torri nifer o asennau. Roedd hi wedi cael ei hanafu o leiaf tair gwaith, clywodd y llys.

Yn gynharach, roedd y rheithgor wedi clywed nad oedd Mr Jones wedi bod yn rhan fawr o fywyd ei ferch, Sarah Jones, nes iddi droi'n 16 oed, a bod ganddo anhoffter mawr o Mr Skillern.

Mae'r achos yn parhau.