Digwyddiad Cynwyd: Dyn yn y llys

  • Cyhoeddwyd
Digwyddiad CynwydFfynhonnell y llun, Denbighshire Free Press

Wedi digwyddiad ym mhentref Cynwyd ger Corwen ddydd Iau, mae dyn 22 oed wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o nifer o droseddau.

Mae Ciaran Thomas Morris wedi ei gyhuddo o godi helynt (affray), difrod troseddol, bod â dryll yn ei feddiant gyda'r bwriad o godi ofn, a bygwth lladd.

Fe wnaeth ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno fore Gwener a chafodd ei gadw yn y ddalfa i ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 10 Ebrill.

Dywedodd yn amddiffyniad na allai Mr Morris wneud cais am fechnïaeth ar hyn o bryd gan nad oedd ganddo gyfeiriad i'w roi i'r llys, ond y byddai'n cadw'r hawl i wneud cais mewn gwrandawiad pellach.