Twyll: Carchar i gyn-gyfreithiwr o Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd
Simon Williams GriffithsFfynhonnell y llun, Athena

Mae cyn-gyfreithiwr o Sir Benfro wedi ei garcharu am ddwy flynedd wedi twyll ariannol o £60,000.

Fe gafodd Simon Williams Griffiths, 52 oed o Benfro, ei ddedfrydu fore Gwener.

Fe glywodd Llys y Goron Abertawe fod Mr Griffiths yn gyfrifol am gwmni Cyfreithwyr Eaves yn Aberdaugleddau. Fe gollodd yr hawl i weithio fel cyfreithiwr yn 2013, ac mae erbyn hyn yn fethdalwr.

Dywedodd yr erlynydd, Robin Rouch fod cleient Mr Griffiths, Helen Ward-Jones, wedi marw yn 2011.

Fe dalodd siâr ei hystâd i chwaer Ms Jones, Barbara Collins, ond wnaeth o ddim talu ei chwaer arall, Christine Sheridan.

Mae Ms Sheridan yn oedolyn bregus sy'n byw mewn llety arbennig.

Yna, fe drosglwyddodd £60,000 o gyfrif y cwmni cyfreithiol i Harwood Court Ltd - cwmni datblygu eiddo yr oedd yn gyfrifol amdano.

'Cwymp sylweddol'

Dywedodd Dyfed Thomas, bargyfreithiwr Mr Griffiths: "Mae'n dymuno mynegi ei edifeirwch ynglŷn â'r digwyddiad.

"Roedd e'n ddyn yr oedd pobl yn ymddiried ynddo, cyn ei gwymp sylweddol."

Fe gafodd Griffiths ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar am bob achos o dwyll - fe fydd yn treulio hanner y ddedfryd dan glo a'r hanner arall dan drwydded.

Mae disgwyl i wrandawiad elw troseddol gael ei gynnal ym mis Mai.