Gwaith rheilffyrdd: Llai o wasanaethau dros y penwythnos

Cyhoeddwyd
Trenau Arriva Cymru

Fe all gwaith ar reilffyrdd Caerdydd a'r cymoedd achosi problemau i deithwyr dros y penwythnos.

Dywedodd Network Rail y bydd llai o wasanaethau yn cael eu cynnal ar linellau'r cymoedd ar 28 a 29 Mawrth.

Ni fydd unrhyw wasanaethau rhwng Coryton a Radur, ond fe fydd teithwyr yn cael defnyddio gwasanaethau bws gyda thocyn trên.

Mae'r holl wybodaeth am y gwasanaethau ar gael ar wefan Trenau Arriva Cymru.