Nigel Owens: Symud ymlaen wedi neges Twitter homoffobig

  • Cyhoeddwyd
Nigel OwensFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Nigel Owens yn dyfarnu yn y gêm rhwng Lloegr a Ffrainc

Mae'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens wedi dweud ei fod yn gobeithio y gall dyn ifanc yrrodd neges homoffobig ar wefan Twitter symud ymlaen gyda'i fywyd ar ôl ymddiheuro.

Fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys ymchwilio i neges gan Edryd James, 18 o Gynwyl Elfed yn Sir Gaerfyrddin, yn dilyn cwynion gan y cyhoedd.

Fe wnaeth y dyn ifanc ymddiheuro i Mr Owens mewn gorsaf heddlu ddydd Mercher.

Dywedodd Mr Owens ei fod yn "cymeradwyo" Mr James am dderbyn ei fod wedi gwneud camgymeriad, gan ddweud na ddylai effeithio gweddill ei fywyd.

'Neges gref'

"Mae'n rhaid bod yn ddyn dewr i ymddiheuro ac mae gwneud hynny yn gyhoeddus yn gyrru neges gref," meddai.

"Dwi'n meddwl mai'r neges bwysig yma yw bod angen cymeradwyo pobl sydd wir yn ymddiheuro ac yn derbyn bod yr hyn wnaethon nhw yn anghywir, yn gamgymeriad.

"Yna fe allwn ni symud ymlaen ac mae pobl yn dod yn bobl well o ganlyniad i hynny."

Cafodd y neges ei yrru i'r dyfarnwr ar ôl iddo ddyfarnu buddugoliaeth Lloegr o 55-35 yn erbyn Ffrainc ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Ffynhonnell y llun, Twitter

'Gwneud gwahaniaeth'

Dywedodd Mr Owens mai'r rhai wnaeth gwyno yw'r rhai "all wneud gwahaniaeth".

"Pan mae unigolyn neu rhai pobl yn gweiddi rhywbeth mewn torf o 70-80-90,000... Pan mae mwy o bobl yn troi rownd a dweud 'does dim lle i hynny yma' yna mae'n gyrru neges gref.

"Ac mae'r un peth yn wir am y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

"Dyna'r bobl sy'n haeddu'r clod a all wneud gwahaniaeth."

Yn ogystal ag ymddiheuro wyneb yn wyneb, fe wnaeth Mr James ymddiheuro ar Twitter hefyd.