Brechlyn llid yr ymennydd ar gael yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Meningitis

Bydd brechlyn yn erbyn llid yr ymennydd [meningitis b] ar gael i fabanod yng Nghymru, yn dilyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru.

Daw hynny fel rhan o gytundeb Llywodraeth y DU, ar ran y llywodraethau sydd wedi eu datganoli, gyda chwmni Glaxo Smith Kline.

Yn 2014, dywedodd cynghorwyr y llywodraeth y dylai pob plentyn dros ddeufis oed gael y brechlyn, ond mae trafodaethau dros gostau wedi achosi oedi.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn bwriadu cyflwyno'r brechlyn "cyn gynted ac sy'n ymarferol".

O hyn ymlaen, bydd plant yn derbyn y brechlyn cyntaf pan yn ddeufis oes, ac yna dau ddos ychwanegol.

Mae llid yr ymennydd math b yn haint bacteriol sy'n effeithio'n enwedig ar blant o dan un oed.

Mae'n aml yn effeithio ar blant dan bump, a hefyd pobl rhwng 15 ac 19.

Mae dros 1,800 o achosion yn y DU bob blwyddyn.

Yn ôl Ysgrifennydd Iechyd y DU, Jeremy Hunt, bydd y brechlyn ar gael eleni, a dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai'r brechlyn yn cael ei roi yng Nghymru "cyn gynted ac sy'n ymarferol".