Cyn arweinydd Plaid Cymru: 'Pleidleiswyr heb eu darbwyllo'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Arglwydd Elis-Thomas

Dyw pleidleiswyr yng Nghymru heb gael eu darbwyllo i newid o Lafur i Blaid Cymru, yn ôl cyn arweinydd Plaid Cymru, Arglwydd Elis-Thomas.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas wrth raglen Today ar BBC Radio 4 fod angen i'w blaid redeg ymgyrch etholiadol gwell nag maen nhw erioed wedi ei wneud o'r blaen, er mwyn gwneud argraff.

Ar yr un rhaglen ddydd Mawrth, fe gytunodd arweinydd y blaid, Leanne Wood, gyda sylwadau'r Arglwydd Elis-Thomas.

Mae'r Aelod Cynulliad, Rhun ap Iorwerth, hefyd wedi cytuno, ond gan fynnu bod negeseuon y blaid ynglŷn â chydraddoldeb gyda'r Alban, a dod â llymder i ben, yn eglur.

Mae Plaid Cymru yn lansio eu maniffesto ym Mangor ddydd Mawrth.

'Dewis gwell'

Dywedodd y gwleidydd, arweiniodd Blaid Cymru rhwng 1984-1989, bod angen i'r blaid gyflawni beth roedd y SNP wedi'i gyflawni yn yr Alban, gan ddangos eu bod yn ddewis amgen i'r Blaid Lafur.

"Does gennyf ddim beirniadaeth o benderfyniad pobl Cymru i bleidleisio i'r Blaid Lafur oherwydd mae'n amlwg nad ydyn nhw wedi cael eu darbwyllo ein bod ni fel plaid yn cynnig dewis gwell.

"Yn yr Alban mae'n ymddangos o'r arolygon barn fod yr SNP wedi llwyddo i'w darbwyllo. Ein cyfrifoldeb ni yw hynny ac mae'n rhaid i ni gael ymgyrch etholiadol gwell nag erioed o'r blaen."

Pan ofynnwyd i'r Arglwydd Elis-Thomas a oedd neges etholiadol ei blaid yn glir dywedodd: "Dwi ddim yn credu ei bod o ar hyn o bryd, oherwydd rydym yn ansicr ynglŷn â'r hyn sydd am ddigwydd.

"Rwy'n credu y dylwn ni fod yn hynod o glir, mae'r hyn sydd ei angen yw pwerau llawn i'r Cynulliad Cenedlaethol, a thrawsnewid y berthynas gyda Thrysorlys y DU.

"Mae hyn oll yn bosib, ond dwi'n credu y gwnaiff ddod yn fwy amlwg wedi'r etholiad."

Hefyd ar raglen Today ddydd Mawrth, dywedodd yr arweinydd Leanne Wood: "Mewn ffordd mae Dafydd Elis-Thomas yn iawn, os ydyn ni am gael mwy o ASau nag erioed o'r blaen, yna mae'n rhaid i ni gynnal ymgyrch etholiadol gwell nag erioed o'r blaen."

Dywedodd AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wrth BBC Radio Wales ei fod yn cytuno bod angen i Blaid Cymru redeg yr ymgyrch etholiadol gorau erioed, er mwyn darbwyllo pobl bod y blaid yn "gartref naturiol" iddyn nhw.

Ond roedd yn mynnu bod "y neges yn gywir", sef canolbwyntio ar gydraddoldeb gyda'r Alban a dod â llymder i ben.