Rhybudd am 'gyffuriau cyfreithlon'

Cyhoeddwyd
Owain Vaughan in hospitalFfynhonnell y llun, Facebook / Jenni Vaughan
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r 'cyffuraiau' ar gael mewn rhai siopau ac ar-lein.

Mae bachgen 14 oed o Lyn-nedd wedi dweud ei fod yn credu ei fod ar fin marw a hynny ar ôl i iddo gymryd yr hyn sy'n cael eu galw'n "gyffuriau penfeddwol cyfreithlon" neu legal highs.

Aed ag Owain Vaughan i'r ysbyty ar ôl iddo ddechrau cael ffitiau a chwympo i'r llawr.

Mae o'n credu iddo gymryd canabis synthetig, rhywbeth gafodd ei gynnig iddo gan ffrind.

Mae'r sylwedd ar gael mewn rhai siopau ac ar-lein.

Dywedodd: "Fe wnaeth y symptomau fy nharo o fewn 10 eiliad, fe wnes i ddechrau cael ffitiau a chwymp i'r llawr.

"Yn syth ar ôl i fi ei gymryd fe aeth o drwy fy moch, i fy nghlusiau ac i dop fy mhen," meddai.

"Yna saethodd drwy fy nghorff a chyrraedd bodiau fy nhraed.

"Roeddwn i wedi cael braw, roeddwn i yn credu fy mod ar fin marw. Fe wnes i deimlo fy nghalon yn stopio."

Cafodd yr heddlu eu galw ac aed ag Owian i'r ysbyty. Roedd yn anymwybodol am chwe awr.

Erbyn hyn mae r bachgen wedi dychwelyd i'w gartref a dywedodd ei fod am siarad am yr hyn ddigwyddod er mwyn rhybuddio eraill.

Rhybudd

Dywedodd wrth BBC Cymru fod y 'cyffuriau penfeddwol' yn rhywbeth cyffredin ymhlith plant o'r un oed ag o.

Dyw siopau ddim i fod i werthu nhw i bobl dan 18, ond dywedodd Owain fod nifer o'i ffrindiau "yn eu prynu fel losin, a'u prynu dros y cownter. "

"Rwyf am rybuddio eraill i beidio mynd yn agos iddynt, peidio ag ildio i bwysau gan eich cyfoedion neu fe fyddwch faw. Rwyf i wedi cael dihangfa lwcus."

Dywedodd Jennie Vaughan, mam Owain, ei bod hi am rybuddio rhieni eraill o'r peryglon.

"Ei eiriau cyntaf oedd "mae'n ddrwg gennyf mam, o ni'n meddwl oherwydd eu bod yn gyfreithiol eu bod yn ddiogel."

"Rwyf wedi son wrthynt am gyffuriau, canabis heroin a chocên, ond o ni heb eu rhybuddio am legal highs, doeddwn ddim yn gwybod am eu bodolaeth."

Ffynhonnell y llun, Facebook / Jennie Vaughan
Disgrifiad o’r llun,
Owain Vaughan yn yr ysbyty