BBC Cymru Fyw

Trwy fy llygaid i: Mis Mawrth // March Gallery

Published

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Iolo Penri o Gaernarfon o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd o yn ystod mis Mawrth.

Every month, Cymru Fyw invites a guest photographer to share some of the images they've taken. Iolo Penri is based in Caernarfon. Here's a selection of the photos he took during March.

image copyrightIolo Penri
image captionGwreichion yn tasgu: Ann Catrin y gof wrth ei gwaith // The blacksmith Ann Catrin at work
image copyrightIolo Penri
image captionCaernarfon o'r awyr: Golwg anarferol ar dre'r Cofi // Caernarfon from the air
image copyrightIolo Penri
image captionCadarnle Eryri: Y gwanwyn yng nghastell Dolbadarn // Dolbadarn castle in springtime
image copyrightIolo Penri
image captionY wawr yn torri: Cei llechi Caernarfon // Daybreak at the quayside in Caernarfon
image copyrightIolo Penri
image captionDiffyg ar yr haul: Dulliau gwahanol o geisio gweld yr eclips ar yr haul ar ben Twtil, Caernarfon // Watching the eclipse on Twtil, Caernarfon
image copyrightIolo Penri
image captionDathlu yng Ngwalchmai: Elin Angharad, merch o Ynys Môn, yn ennill Cân i Gymru 2015 // Elin Angharad wins the Cân i Gymru annual song contest
image copyrightIolo Penri
image captionDiwedd diwydiant: Hen ffatri wag Ferodo yng Nghaernarfon // The old neglected Ferodo factory in Caernarfon
image copyrightIolo Penri
image captionManteisio ar yr haul: Fferm solar newydd ar gyrion Caernarfon // A new solar farm opens on the outskirts of Caernarfon
image copyrightIolo Penri
image captionAr dân: Parêd ffaglau i hyrwyddo cynllun celfyddydol Ar Waith ar Daith // Torch parade for the launch of arts project Ar Waith ar Daith
image copyrightIolo Penri
image captionYng nghysgod yr Eifl: Yr archeolegydd Rhys Mwyn ym mryngaer Tre'r Ceiri // Archaeologist Rhys Mwyn takes a breather at Tre'r Ceiri hillfort
image copyrightIolo Penri
image captionYr olygfa nesaf: Tu ôl i'r camera gyda chriw 'Rownd a Rownd'
image copyrightIolo Penri
image captionAmynedd piau hi!: Pysgota yng Nghaernarfon // Angling for success at Caernarfon
image copyrightIolo Penri
image captionGwenu dros Gymru: Gŵyl Ddewi yng Nghaernarfon // Celebrating St David's Day in Caernarfon
image copyrightIolo Penri
image captionNeidio'n uchel: Zebo'r ci yn cael diwrnod i'w gofio ar draeth Dinas Dinlle // Zebo the dog enjoying a day out on Dinas Dinlle beach
image copyrightIolo Penri
image captionBreichiau cyhyrog: Rhwyfwyr ar afon Menai // Rowers energetically negotiating the river Menai