Etholiad 2015: Pleidiau'n dadlau dros yr economi

  • Cyhoeddwyd
Trafodaeth Ffederasiwn y Busnesau BychainFfynhonnell y llun, Matthew Horwood

Mae'r pleidiau wedi angytuno ynglŷn â beth maen nhw'n gynnig i economi Cymru mewn dadl etholiadol ddydd Mawrth.

Mi wnaeth gwleidyddion drafod eu polisïau ar nifer o faterion gan gynnwys tollau Pont Hafren, y system fancio, twristiaeth a sut mae Cymru'n cael ei hariannu.

Cafodd y drafodaeth ei chynnal gan Ffederasiwn y Busnesau Bychain (FSB) yng Nghymru, yn Llanelli.

Roedd y pleidiau sydd eisoes yn ethol cynrychiolwyr o Gymru i'r Senedd yn San Steffan yn cael eu cynrychioli ar y panel.

Roedd llefarydd y Ceidwadwyr ar Gymru, Stephen Crabb, llefarydd y Blaid Lafur ar Gymru, Owen Smith, arweinydd y Democratiaid Cymreig, Kirsty Williams, ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn cymryd rhan yn y drafodaeth.

Un o'r prif faterion dan sylw oedd tollau Pont Hafren.

Dywedodd Ms Williams y byddai gan y Democratiaid Rhyddfrydol ymrwymiad yn eu maniffesto i gael gwared ar y doll yn 2018, pan ddaw'r pontydd i eiddo cyhoeddus yn 2018.

Yn ôl Ms Wood, roedd y doll yn dreth ar fusnes, a dywedodd y byddai'n anelu at ddatganoli a lleihau'r doll, ac o bosib yn cael gwared arni'n gyfan gwbl yn y pendraw.

Dywedodd Mr Crabb eu bod nhw eisoes yn torri TAW a chyfradd y doll ar gyfer faniau yn 2018, tra dywedodd Mr Smith ei fod yn fodlon ystyried datganoli'r doll, ond bod rhaid ei lleihau.

Dywedodd Janet Jones, cadeirydd Ffederasiwn y Busnesau Bychain: "Rydym yn clywed yn gyson mai busnesau bychain yw asgwrn cefn y wlad, a rwan, cyn yr etholiad, yw'r amser pan mae angen i wleidyddion drafod gyda'r bobl sy'n eu rhedeg."