Llofruddiaeth babi: Croesholi mam

Cyhoeddwyd

Mae mam wedi rhoi tystiolaeth yn y llys ddydd Mercher yn yr achos yn erbyn ei thad, sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei merch fach bum wythnos oed.

Fe wnaeth Sarah Jones, 26 oed, ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd i roi tystiolaeth yn erbyn ei thad, Mark Jones o Gwmbrân, sy'n gwadu llofruddio Amelia Jones dair blynedd yn ôl.

Dywedodd Ms Jones wrth y llys nad oedd hi erioed wedi niweidio ei merch.

Gofynnodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Paul Lewis, iddi: "A ydych chi erioed wedi niweidio Amelia?"

Ymatebodd Sarah Jones: "Naddo, erioed."

Gorliwio

Yn gynharach, dywedodd Ms Jones wrth y llys ei bod hi'n tueddu i orliwio.

Roedd y bargyfreithiwr ar ran yr amddiffyniad, Roger Thomas QC, wedi bod yn croesholi Ms Jones, gan ofyn iddi am ymweliad â'r meddyg gyda Amelia ar 7 Tachwedd 2012.

Gofynnodd iddi beth oedd y diagnosis yn dilyn yr ymweliad, a dywedodd Ms Jones: "Roedd ganddi annwyd."

Dywedodd Mr Thomas ei bod hi wedi dweud yn gynharach, mewn neges destun, "maen nhw eisiau ei harchwilio, ac efallai y byddan nhw yn ei chadw mewn dros nos."

Awgrymodd Mr Thomas bod y ddau ddisgrifiad yn wahanol i'w gilydd.

Ymatebodd Sarah Jones: "Tydach chi byth yn gorliwio pethau weithiau?"

Gofynnodd Mr Thomas: "Felly, mi rydach chi'n gorliwio pethau?"

Ymatebodd Ms Jones: "Yndw".

Yna gofynnodd Mr Thomas: "A oedd pethau wedi mynd yn ormod i chi ar y pryd?"

Ymatebodd Ms Jones: "Roeddwn i dal yn gallu edrych ar ôl fy mhlant a Mark."

'Gofidus'

Cafodd Ms Jones hefyd ei chroesholi ynglŷn â digwyddiad oedd fod wedi digwydd ym maes parcio Asda yng Nghwmbrân ar ddydd Mawrth 6 Tachwedd 2012.

Yn gynharach clywodd y llys bod Amelia yn "ofidus" wedi iddi gael ei gadael gyda Mark Jones yn y car.

Ddydd Mercher, dywedodd Mr Thomas wrth y rheithgor am gyfweliad heddlu gyda Sarah Jones, pan ofynnwyd iddi "a aethoch chi i siopa ar y dydd Mawrth?"

Ymatebodd: "Efallai mod i, tydw i ddim yn gwybod".

Yna gofynnodd Mr Thomas i Ms Jones am ddatganiad a wnaed i gyfreithiwr ym mis Mai 2013, ble wnaeth hi ddim crybwyll mynd ag Amelia i Asda ar y diwrnod hwnnw.

Dywedodd wrth y llys bod Sarah Jones wedi dweud: "Wnes i erioed fynd ag Amelia i siopa yn Asda."

Mi wnaeth Ms Jones ymateb drwy ddweud: "Os ydych chi eisiau hollti blew am alw maes parcio yn Asda, iawn."

Dywedodd Mr Thomas wrth Sarah Jones "nad oedd y digwyddiad wedi digwydd yn y modd hwnnw o gwbl", gan ychwanegu, "cafodd Amelia ei gadael yn y tŷ ar ei phen ei hun gyda Mark", yn hytrach nag yn y car.

Mi wnaeth Mr Thomas gyhuddo Ms Jones o "beidio â bod yn gwbl deg a chywir yn ei hatgofion", gan ychwanegu "ni wnaeth y digwyddiad wnaethoch chi ddisgrifio ddoe ddigwydd".

Dywedodd Sarah Jones: "Mi wnaeth o ddigwydd."

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddio ac mae'r achos yn parhau.