Datganoli trethi busnes i Gymru

Cyhoeddwyd

Mae'r pwerau trethu newydd cyntaf wedi eu trosglwyddo i Gymru, wrth i reolaeth lawn dros drethi busnes, sydd werth bron i £1 biliwn y flwyddyn, gael eu datganoli.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, y bydd yn rhoi "hyblygrwydd newydd" i weinidogion gyda "lifer economaidd bwysig".

Mae gweinidogion wedi dweud y bydd y cynllun rhyddhad rhag trethi busnes yn parhau'n debyg i hwnnw yn Lloegr, am o leiaf blwyddyn.

Mae disgwyl i reolaeth dros dreth stamp, treth tir a threth tirlenwi gael ei drosglwyddo i Gymru ym mis Ebrill 2018.

Mae gan ACau hefyd y pŵer i alw refferendwm ynglŷn â datganoli rhai pwerau i bennu treth incwm.