Llys: Canabis ger pencadlys Heddlu De Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y canabis yn yr uned hon

Mae dyn wedi bod yn y llys, un o dri ar gyhuddiad o gynhyrchu 692 o blanhigion canabis, oedd yn werth £831,000, ychydig o lathenni o bencadlys Heddlu De Cymru.

Clywodd y llys fod y canabis mewn uned ar stad ddiwydiannol ger y brif ddalfa ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 28 Tachwedd y llynedd.

Mae ynadon wedi penderfynu trosglwyddo'r achos yn erbyn Christopher Bennett, 61 oed o Bort Talbot, i Lys y Goron Caerdydd.

Bydd ar fechnïaeth tan 29 Ebrill.

Mae disgwyl i'r diffynyddion eraill, Dale Hart, 53 oed o Langrallo, a Michael Smart, 37 oed o Bencoed, fod yn y llys yn ddiweddarach.

Hefyd mae Mr Smart yn wynebu cyhuddiad o feddu ar gocên.