BBC Cymru Fyw

Datguddio arddangosfa gelf unigryw ar Ynys Môn

Published
image copyrightRichard Broomhall
image captionFe fydd y lluniau i'w gweld ar hyd arfordir Ynys Môn

Mae arddangosfa gelf unigryw wedi cael ei ddadorchuddio ar Ynys Môn, gyda gwaith celf ar gynfasau mawr yn cael eu harddangos yn yr union fannau hardd lle cawsant eu paentio.

Mae'r gwaith sydd wedi ei greu o baent olew acrylig yn mesur 2.5 metr o daldra-, ac maent wedi eu galw yn 'Y pedwar ar Fôn', ac maent wedi eu darlunio gyda'r gobaith o ddal golygfeydd eiconig yr ynys.

Cawsant eu peintio dros gyfnod o wythnos gan yr arlunydd Anthony Garratt.

Y gobaith yw y bydd trigolion ac ymwelwyr yn cael eu hysbrydoli o'r gwaith.

Mae'r golygfeydd yn cynnwys, ardaloedd Caernarfon, Eryri, y Gogarth, Penrhyn Llyn a Môr Iwerddon.

Fe fydd y gwaith yn cael ei arddangos tan fis Hydref.

Cafodd y paentiadau eu comisiynu gan berchennog bythynnod gwyliau'r Fenai, Bun Matthews, a oedd am greu dathliad "unigryw". Mae hi'n gobeithio y bydd trigolion ac ymwelwyr yn gwerthfawrogi'r golygfeydd.

image copyrightRichard Broomhall
image captionFe beintiodd yr arlunydd Anthony Garratt o bedwar lleoliad- Traeth Lligwy, Pwynt Penmon, Brynsiencyn a Rhoscolyn
image copyright Richard Broomhall
image captionFe gymerodd hi wythnos i Anthony Garratt gwblhau'r gwaith
image copyrightRichard Broomhall
image captionMae'r ardal wedi ysbrydoli nifer o arlunwyr byd enwog, gan gynnwys y diweddar Kyffin Williams