Brwydr fawr y dwyrain yn Ewrop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Y Dreigiau 'ta'r Gleision fydd yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol Cwpan Her Ewrop?

Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru sy'n dyfalu pa un o hen elynion y dwyrain fydd yn cael Pasg hapus eleni wrth i'r Dreigiau herio'r Gleision yn rownd wyth ola' Cwpan Her Ewrop.

Cyfle am dlws?

Nôl yn oes yr arth a'r blaidd cyn dyfodiad y byd proffesiynol roedd y Pasg yn gyfnod am hwyl yn y byd rygbi. Dyma'r adeg roedd nifer o glybiau'n mynd ar eu taith flynyddol a dyma'r adeg roedd y Barbariaid yn dod i Gymru gyda'r pwyslais ar sgorio ceisiau a diddanu torfeydd mawr.

Nid fel 'na fydd hi'r Pasg hwn! Bydd hi'n braf gweld Rodney Parade dan ei sang ar gyfer gêm ddarbi tra gwahanol gyda'r Dreigiau a'r Gleision yn cwrdd yn rownd wyth ola' Cwpan Her Ewrop.

Mae pabell enfawr wedi'i chodi er mwyn i'r cefnogwyr fwynhau'r achlysur - ond dim ond un peth fydd ar feddwl y cefnogwyr a'r chwaraewyr - ennill! Efallai mai'r ail haen Ewropeaidd yw'r gystadleuaeth hon ond dyw hynny'n tynnu dim oddi ar bwysigrwydd y gêm i hen elynion y Dwyrain.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Y Dreigiau oedd y meistri ar Ŵyl San Steffan ond fe dalodd y Gleision y pwyth yn ôl ar Ddydd Calan

Abwyd

Ar un adeg roedd hi'n ymddangos y byddai ennill y gystadleuaeth yn agor drws cefn i Gwpan Pencampwyr Ewrop y tymor nesa' drwy gyfres o gemau ail-chwarae, ond mae'n ymddangos bod y trefnwyr wedi gwneud tro pedol ar hynny bellach.

Ond mae dim ond ennill y gystadleuaeth yn ddigon o abwyd ynddo'i hun yn enwedig gan fod y dyddiau i ddathlu wedi bod yn ddigon prin i'r ddau. Fe lwyddodd y Gleision i godi'r hen Gwpan Her gyda buddugoliaeth wych dros Toulon yn Marseille nôl yn 2010.

Ond er i'r Dreigiau gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn 2007 cyn colli'n erbyn Clermont Auvergne mae eu cwpwrdd tlysau nhw wedi aros yn wag ers ffurfio'r rhanbarthau ddeuddeg mlynedd nôl.

I baratoi ar gyfer y gêm fe gafodd y Dreigiau fuddugoliaeth dda yn Treviso - canlyniad a'u cododd nhw uwchben y Gleision yn nhabl y Pro12, a bydd y Gleision heb Rhys Patchell a Cory Allen gafodd eu hanafu yn Belfast y penwythnos d'wetha'.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Cory Allen ddim ar gael i'r Gleision y tro hwn

Brwydr agos arall?

Cyfartal oedd hi rhwng y ddau yn y gynghrair gyda'r Dreigiau'n ennill y gêm ar Barc yr Arfau ar Ŵyl San Steffan a'r Gleision yn talu'r pwyth yn ôl ar Rodney Parade Ddydd Calan.

Serch y fuddugoliaeth honno mae'n debyg mai'r Dreigiau yw'r ffefrynnau o drwch blewyn - ond mae'n agos tu hwnt!

Dim ond un peth allwn ni ddweud i sicrwydd - erbyn 3 o'r gloch b'nawn Sadwrn fe fydd un tîm o Gymru un cam o ffeinal Ewropaidd a thlws i'w roi mewn cwpwrdd sy'n rhy wag o lawer.

Ac un peth arall - os bydd ysbryd barbaraidd ar Rodney Parade b'nawn Sadwrn, nid yn y traddodiad rygbi fydd e!

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd hi'n frwydr galed arall rhwng hen elynion y dwyrain ddydd Sadwrn