Dedfryd ohiriedig: Gyrru o flaen trên

  • Cyhoeddwyd
Llys Ynadon Dolgellau
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Dolgellau

Mae dyn 85 oed wedi cael dedfryd ohiriedig o bedwar mis ar ôl iddo yrru o flaen trên ar groesfan.

Plediodd yn euog i gyhuddiad o beryglu diogelwch ar y rheilffordd.

Tarodd car Jack Elliott o Ddyffryn Ardudwy, Gwynedd, drên Arriva wedi iddo adael Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant yn Harlech.

Yn Llys Ynadon Dolgellau cafodd orchymyn i dalu costau o £165.

Caniatâd

Roedd 30 o deithwyr ar y trên ond chafodd neb ei anafu.

Clywodd y llys nad oedd wedi ffonio'r ganolfan ym Machynlleth er mwyn cael caniatâd i groesi'r lein.

Yn lle hynny roedd gyrrwr arall wedi dweud bod y trên wedi mynd a dibynnodd y diffynnydd ar y cyngor hwnnw.

Dywedodd cadeirydd y fainc Alun Pugh: "Fe wnaeth yr hyn wnaethoch chi beryglu eich bywyd chi a bywyd y teithwyr ar y trên."