Democratiaid Rhyddfrydol: 'Cymru'n benthyg £1bn'

  • Cyhoeddwyd

Byddai gan lywodraeth Cymru yr hawl i fenthyg hyd at £1bn - i ariannu prosiectau fel traffyrdd neu ysbytai newydd - yn rhan o gynlluniau'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Dan Ddeddf Cymru, ddaeth i rym y llynedd, mae gan weinidogion Bae Caerdydd yr hawl i fenthyg hyd at £500m. Ond yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol, dylai'r ffigwr ddyblu er mwyn rhoi Cymru ar yr un llwyfan â'r Alban.

Fe fydd y cynllun yn rhan o faniffesto Etholiad Cyffredinol y blaid - sy'n cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach fis Ebrill.

Meddai Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Danny Alexander: "Byddai'r cynnydd hwn mewn pŵer yn galluogi Cymru i fuddsoddi mewn prosiectau i greu cymdeithas decach - gan adeiladu ysgolion ac ysbytai.

"Mae'n record ni yn dangos mai ni yw'r blaid fydd yn darparu rhagor o bwerau a mwy o arian i greu Cymru gryfach."

Yn ôl dirprwy arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Roger Williams: "Drwy ddyblu'r arian ar gael i Gymru fuddsoddi ar brosiectau, mi fyddai'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn cymryd cam sylweddol at sicrhau economi Gymreig gryfach.

"Mae'n gyhoeddiad fydd o fudd i Gymru gyfan."

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu defnyddio'r pwerau benthyg presennol i ariannu traffordd newydd yn ardal Casnewydd.