Dau ddyn wedi marw wedi gwrthdrawiadau yn y Canolbarth

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 42 oed wedi marw, ac un arall wedi ei anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad ffordd yng Ngheredigion ddydd Sadwrn.

Cafodd y dyn a anafwyd ei hedfan i Ysbyty Treforys, Abertawe, gan ambiwlans awyr.

Mewn damwain arall bu farw gŵr 66 oed, sydd wedi enwi fel David Stevenson, ar ôl damwain rhwng beic modur a char, ar yr A483 rhwng Llandrindod a Llanbister.

Roedd Mr Stevenson yn cymryd rhan yn nhaith Pasg y clwb beicio modur lleol pan darrodd a char Renault Clio.

Fe gafodd y ddwy ffordd eu cau am gyfnod ac mae Heddlu Dyfed-Powys wedi apelio am dystion.