Undeb athrawon: 'Angen mwy o fuddsoddi'

  • Cyhoeddwyd
rex phillips

Mae un o undebau'r athrawon wedi dweud nad oes digon o arian yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion yng Nghymru, cyn i'r pwnc ddod dan sylw mewn dadl yn eu cynhadledd ym Mae Caerdydd.

Fe honnodd Rex Phillips o'r NASUWT fod prinder arian wedi bod ers datganoli yn 1999.

Daeth ei sylwadau cyn i'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, annerch cynrychiolwyr yr undeb yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ddydd Sul.

Fe fydd Mr Lewis yn dadlau fod safonau wedi codi ac fe fydd yn cyfeirio at gynllun gwella gwerth £20 miliwn.

Yn dilyn ei araith, bydd yr aelodau'n ystyried cynnig i sicrhau ymrwymiad gan bleidiau i fuddsoddiadau mewn addysg yng Nghymru.

Fodd bynnag, dywedodd Mr Phillips fod y diffyg buddsoddiad yn aml yn arwain at ddiswyddiadau a "lefelau staffio isel iawn".

Dywedodd oni bai bod buddsoddiad 'angenrheidiol yn cael ei wneud, byddai'n effeithio ar allu'r ysgolion i gyflwyno'r cwricwlwm."