Oriau hyblyg i ymweld â phedwar ysbyty o Ebrill ymlaen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mick Lobb
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd oriau ymweld 'hyblyg' yn cael eu cyflwyno mewn pedwar ysbyty

Fe fydd oriau ymweld 'hyblyg' yn cael eu cyflwyno mewn pedwar ysbyty yn ne Cymru o fis Ebrill ymlaen.

O 13 Ebrill fe fydd ymwelwyr yn gallu ymweld â chleifion ar wardiau acíwt yn Ysbytai Tywysoges Cymru, Treforys, Castell-nedd Port Talbot a Singleton yn ddyddiol rhwng 11:00-20:00.

Y gobaith yw y bydd y newidiadau yn ei gwneud yn haws i bobl i ymweld â pherthnasau.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Cheryl Jones o Bort Talbot - sydd wedi bod yn ymweld â'i mam 82 oed, Glynis Andrews sydd wedi bod yn glaf yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot am wyth wythnos - fod yr oriau newydd yn golygu fod gan ei mam lawer mwy o gwmni yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty.

Dywedodd: "Mae'r cynllun wedi bod yn dda iawn. Gallaf gadw cwmni i mam cyhyd ag y mae hi'n hoffi. Mae hyn yn llawer gwell na dim ond cael amser ymweld byr yn y nos."

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg y bydd eu wardiau pediatreg, mamolaeth, iechyd meddwl, anableddau dysgu a wardiau gofal dwys hefyd yn cael oriau ymweld hyblyg, ond byddant yn seiliedig ar anghenion pob claf.