Gwrthdrawiad Ceredigion: Enwi dyn

  • Cyhoeddwyd
Stephen Joseph Cuddy.

Mae'r dyn a laddwyd mewn gwrthdrawiad ar ffordd yng Ngheredigion wedi cael ei enwi fel Stephen Joseph Cuddy.

Bu farw'r dyn 42 oed wedi i'w gar wrthdaro ar ffordd yr B4575 ger Pontarfynach am 10:50 ddydd Sadwrn.

Mewn datganiad, fe ddisgrifiodd teulu Mr Cuddy ef fel dyn "hyfryd, gonest, yn fab, brawd ac ewythr gofalus".

Cafodd dyn arall oedd yn teithio yn yr un car ei anafu, ac fe'i hedfanwyd i Ysbyty Treforys, Abertawe, gan ambiwlans awyr, ond nid yw ei gyflwr yn un difrifol.

Fe ychwanegodd teulu Mr Cuddy: "Roedd Stephen yn feiciwr modur brwd, roedd yn caru cefn gwlad ac yn caru Cymru."

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi apelio am dystion.