Gweinidog yn beirniadu addysg Lloegr

  • Cyhoeddwyd
Huw Lewis

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi honni fod addysg yn Lloegr yn cael ei gamreoli gan lywodraeth y DU.

Wrth siarad yng nghynhadledd flynyddol undeb athrawon yr NASUWT ym Mae Caerdydd, dywedodd Huw Lewis fod "ideoleg wedi cael ei roi o flaen safonau".

Honnodd fod miliynau o bunnau wedi cael ei wastraffu ar brosiectau fel ysgolion rhydd.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhuddo Mr Lewis o fod â safonau dwbl, a dywedodd y Torïaid fod Llafur yn gadael pobl ifanc i lawr yng Nghymru.

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai'r toriadau mewn gwariant cyhoeddus sy'n cael eu cynnig gan Llafur a'r Ceidwadwyr arwain at doriadau i gyllidebau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.