Atal arddangos sigaréts mewn siopau bach

Cyhoeddwyd
sigaretsFfynhonnell y llun, PA

Mae cyfyngiadau ar arddangos sigaréts a chynnyrch tybaco wedi dod i rym mewn siopau bach yng Nghymru.

Bellach, mae'n rhaid i fanwerthwyr sicrhau bod y cynnyrch yn cael eu cadw oddi wrth llygad y cyhoedd, oni bai fod cwsmer yn gofyn amdanynt.

Gallai rheolwyr a gweithwyr siopau sy'n torri'r gyfraith wynebu dirwyon o hyd at £5,000 a chwe mis yn y carchar.

Mae hyn yn dilyn cyfyngiadau tebyg a gyflwynwyd ar gyfer siopau mwy o faint ac archfarchnadoedd yn 2012.

Mae un manwerthwr o Gaerdydd, Bobby Singh, yn meddwl fod y gwaharddiad yn "druenus" ac nid yw'n credu y byddai'n annog pobl i beidio ysmygu.

"Dwi ddim yn meddwl y bydd hyn yn gwneud i unrhyw un wneud unrhyw beth yn wahanol," meddai.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cefnogi'r ddeddf newydd drwy ddweud fod y cyfyngiadau newydd yn "ddatblygiad pwysig iawn o ran gwella iechyd yng Nghymru".

Fe ychwanegodd llefarydd: "Bydd hyn yn chwarae rhan bwysig wrth leihau apêl ysmygu."