Geraint Thomas: 'Dim digon o wmff' yn Fflandrys

  • Cyhoeddwyd
Geraint ThomasFfynhonnell y llun, Getty Images

Er mai fo oedd y ffefryn cyn dechrau'r ras, mae Geraint Thomas yn cyfaddef "fod ei gyd-raswyr yn ymwybodol ohono", wedi iddo fethu ag ennill y Tour Flanders ddydd Sul.

Alexander Kristoff o Norwy oedd yn fuddugol, wrth i Geraint orffen y ras yn y 14eg safle yny ras undydd.

Roedd y Cymro ymysg y ceffylau blaen am y rhan fwyaf o'r daith, ond fe wnaeth o fethu dal i fyny wedi i Kristoff a Niki Terpstra dorri'n rhydd tua'r diwedd.

"Mae pobl yn fwy ymwybodol ohona'i, mae'n siwr gen i, ac alla'i ddim sleifio o dan y radar bellach," meddai.

Thomas oedd y ffefryn cyn dechrau'r Tour Flanders, wedi iddo ennill yr E3 Harelbeke y penwythnos diwethaf.

"Doedd gen i ddim yr wmff 'na oedd gen i'r wythnos ddiwethaf," ychwanegodd.

"Roedd rhaid i mi gymryd siawns, oherwydd roedd gweddill y bois wedi gwneud mor dda gydol y dydd i fi. Yn anffodus, doedd y coesau ddim gen i tua'r diwedd."