Tynnu cerbyd o Afon Taf gyda chraen

  • Cyhoeddwyd
Cerbyd yn y Taf
Disgrifiad o’r llun,
Does dim adroddiadau o unrhyw un wedi eu hanafu

Mae tryc wedi cael ei dynnu o Afon Taf yng Nghaerdydd gyda chraen.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod y cerbyd wedi cael ei weld yn y dŵr ger Parc Biwt am 05:00 ddydd Mawrth.

Bu plismyn a swyddogion tân yn archwilio'r cerbyd yn y dŵr a chanfod nad oedd teithwyr y tu mewn.

Cafodd ei dynnu o'r afon yn ddiweddarach ddydd Mawrth.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i drych gael ei ddwyn o adran barciau Cyngor Caerdydd dros nos nos Lun.

Meddai llefarydd ar ran y cyngor: "Gallwn gadarnhau fod lladrad wedi bod ymm mhencadlys y parciau ar Ffordd Wedal yn oriau man bore Mawrth a chafodd cerbyd parc ei ddwyn.

"Cafodd Heddlu De Cymru wybod ac maen nhw'n apelio am wybodaeth."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd y tryc yn cael ei yrru o'r parc i gysylltu â nhw.

Disgrifiad o’r llun,
Dyw hi ddim yn ymddangos fod unrhyw un wedi'i anafu yn y digwyddiad