Cludo dyn i'r ysbyty wedi cwymp

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei gludo i'r ysbyty wedi iddo syrthio 30 troedfedd oddi ar glogwyn yn Aberystwyth, gan lanio ar greigiau islaw.

Fe gafodd Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau alwad wedi'r digwyddiad ger Blaenplwyf oddeutu 2.40pm.

Fe gludodd hofrennydd Sea King yr Awyrlu o'r Fali y dyn i Ysbyty Treforys.

Cafodd ail ddyn ei achub oddi ar y clogwyn, ond mae'n debyg nad ydy o wedi ei anafu.

Bu timau achub Gwylwyr y Glannau o'r Borth ac Aberystwyth yn rhan o'r ymgyrch, hefyd.