Dosbarth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder undeb am hyfforddiant athrawon cyflenwi

7 Ebrill 2015 Diweddarwyd 21:48 BST

Mae un o undebau dysgu mwyaf Cymru wedi codi pryderon y gallai diffyg hyfforddiant sydd ar gael i athrawon cyflenwi arwain at ddiffyg cysondeb o ran safonau dysgu.

Mae NUT Cymru yn dweud nad oes digon o ddatblygiad proffesiynol ar gael i athrawon cyflenwi.

Mae tua 10% o wersi ysgol yng Nghymru yng ngofal y math hyn o athrawon.

Dyma adroddiad gohebydd addysg BBC Cymru, Arwyn Jones, ar Newyddion 9.