Cyhoeddi enwau cwpl fu farw ar yr A470 ger Llanrwst

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A470, tua milltir i'r de o Fetws-y-coed

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi fod ail berson wedi marw'n dilyn gwrthdrawiad ar yr A470 rhwng Betws-y-coed a Llanrwst ddydd Sul y Pasg.

Bu farw Joanne Winder yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, brynhawn dydd Mawrth.

Roedd hi'n bartner i Stephen Probert, fu farw yn y fan a'r lle wedi i'w beic modur nhw daro yn erbyn BMW lliw gwyn tua 13:20 ddydd Sul, rhyw filltir i'r de o Fetws-y-coed, ar y ffordd i Lanrwst.

Roedd y ddau yn dod o ardal Bae Colwyn.

Mae teuluoedd y ddau yn cael cefnogaeth gan swyddog cyswllt yr heddlu.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i achos y gwrthdrawiad rhwng y beic modur a char BMW gwyn, ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio nhw ar 101.

Mae'r crwner wedi cael gwybod am y marwolaethau.