Galw am weithredu ar frys i wella diogelwch ar Ffordd y Brenin

  • Cyhoeddwyd
KingswayFfynhonnell y llun, Google

Mewn adroddiad i arweinwyr Cyngor Abertawe mae crwner y ddinas wedi galw am weithredu brys i atal rhagor o farwolaethau ar Ffordd y Brenin.

Daw'r adroddiad wedi dwy farwolaeth ar y ffordd mewn 18 mis.

Fis Medi'r llynedd, bu farw Daniel Foss, 37, o Benrhyn Gŵyr, wedi i fws National Express ei daro.

Yr wythnos ddiwetha' bu farw'r blismones Louise Lucas pan gafodd ei tharo gan fws ar yr un ffordd. Doedd hi ddim yn gweithio ar y pryd.

Yn ei adroddiad mae'r crwner dros dro, Colin Phillips, yn dweud fod yna dros 100 o wrthdrawiadau a digwyddiadau wedi'u cofnodi ar y ffordd ers marwolaeth Mr Foss.

Trwch blewyn

Roedd nifer helaeth o'r digwyddiadau wedi arwain at anafiadau neu'n achosion ble roedd bysys wedi methu cerddwyr o drwch blewyn.

Dywedodd y crwner ei bod yn "ymddangos fod yna broblem ddifrifol gyda'r dyluniad sydd angen ei ddatrys gan yr awdurdod er mwyn gwneud y ffordd yn fwy diogel i'r cyhoedd".

Mae gan Gyngor Abertawe ddyletswydd i ymateb i adroddiad y crwner o fewn 56 niwrnod, erbyn 2 Mehefin.