Dysgu Cymraeg gyda Radio Cymru

  • Cyhoeddwyd
Radio fawr las

Yn ddiweddar ar Cymru Fyw, bu Betsan Powys, Golygydd BBC Radio Cymru yn trafod yr her sy'n wynebu'r orsaf ac yn bwrw golwg yn ôl ar flwyddyn ers y newidiadau i'r amserlen.

Ond beth am farn y gwrandawyr? Mae Christine Parry o Aberffraw, Ynys Môn, yn dysgu Cymraeg ac yn credu bod Radio Cymru yn adnodd pwysig wrth iddi hi geisio dod yn fwy rhugl. Dyma ei sylwadau hi am yr orsaf:

Gwarchod yr iaith

Fe hoffwn i rannu fy marn am wasanaeth Radio Cymru. Fel un sy'n dysgu'r Gymraeg, rydw i yn wrandawraig ffyddlon ac yn gwrando ar y radio pan rydw i yn gallu.

Rydw i yn mynd i wersi Cymraeg ger fy nghartref ar Ynys Môn, ac rydw i yn credu ei bod hi'n bwysig i ddysgu'r iaith er mwyn gwarchod ei thraddodiadau hyfryd.

Yn ein cyfarfodydd wythnosol ry'n ni yn gwahodd pobl leol sy'n rhugl yn y Gymraeg i ddod i siarad gyda ni dros goffi. Mae'n rhaid i mi gyfaddef mae hi wedi bod yn anodd denu'r siaradwyr rhugl i ddod atom ni.

Disgrifiad o’r llun,
Beti George yn boblogiadd gyda'r dysgwyr

Boreau'n plesio

Mae Radio Cymru yn ein helpu i wrando ar yr iaith. Weithiau, rydw i yn cael trafferth deall yr iaith a'r geiriau sy'n cael eu defnyddio, er enghraifft, Dei Tomos sydd â Chymraeg llawer mwy graenus na fy un i.

Rydw i yn mwynhau 'Bore Cothi', ond rydw i'n ffan mawr o Shân Cothi beth bynnag. Mae cyfweliadau Beti George ar 'Beti a'i Phobl' yn werthfawr iawn hefyd pan rydw i yn gallu eu deall.

Ond dydw i ddim yn mwynhau hwyl y criw bywiog sydd wrthi ar b'nawniau Gwener! Dyna pryd y mae'n rhaid i mi droi at orsaf arall!

Disgrifiad o’r llun,
Mae Shân Cothi yn ffefryn gan Christine

Chwarae bingo

Dydw i ddim yn teimlo fy mod i yn clywed llawer o ddrama ar Radio Cymru, ond mi wnes i wrando ar gyfres am chwaraewyr bingo - 'Becca Bingo' - yn ystod un o fy nosbarthiadau Cymraeg.

Roedd pawb yn dweud pa mor ddoniol a hawdd i'w deall oedd y gyfres, ac roedd yn rhaid i mi gytuno. Gwrandewais i ar y gyfres gyfan ar yr iPlayer a chael pleser mawr, fel y gwnaeth llawer o'm ffrindiau.

Rydw i'n cymryd bod Cymraeg sgyrsiol, llafar, fel hyn yn haws i'w deall, ac mi fydda i hefyd yn mwynhau gêm o bingo bob hyn a hyn.

Mi wnes i ddal 'Blod', drama arall ddydd Gwener diwetha' hefyd, ond wnes i ddim gwrando i'r diwedd mae'n ddrwg gen i ddweud.

Disgrifiad o’r llun,
Becca Bingo yn taro 12 yn Aberffraw

'Dysgwyr i warchod yr orsaf'

Rydw i yn mwynhau'r gerddoriaeth glasurol yn y boreau sy'n arwain yn neis at y newyddion. Ond mae'n rhaid i mi ddweud mai Radio 4 sy'n ennill y dydd ar yr adeg honno.

Roeddwn i yn drist i glywed bod y ffigyrau gwrando wedi syrthio. Roedd yn dipyn o syrpreis a dweud y gwir, ond rydw i yn gobeithio y gallwn ni fel dysgwyr yr iaith helpu i warchod dyfodol yr orsaf.

Byddai siarad yn arafach a mwy sgyrsiol yn ein helpu. Diolch yn fawr!

Beth yw eich barn chi. Cytuno efo Christine?

Cysylltwch gyda ni drwy e-bost cymrufyw@bbc.co.uk neu ar ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw