Y Cardi ddaeth yn frenin Aintree

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pwy fydd y joci fydd yn profi'r wefr o ennill y Grand National ar 11 Ebrill?

Mae yna 30 mlynedd ers i'r Cymro Cymraeg Hywel Davies ennill ras y Grand National yn Aintree.

Ar y pnawn hwnnw o Ebrill yn 1985 doedd y bwcis ddim yn dangos llawer o ffydd yn Last Suspect gyda phris o 50-1 yn cael ei gynnig cyn dechrau'r ras.

Ond y gŵr o Aberteifi, yn ei grys melyn a streipen biws oedd y joci cyntaf heibio'r postyn.

Mae Hywel Davies wedi bod yn hel atgofion efo Cymru Fyw am y diwrnod bythgofiadwy hwnnw a'i farn am y ras fawr eleni.

Pryd a pham nes di ddechrau reidio ceffylau?

Fe ddechreuais i pan o'n i tua pedair neu bump oed. Gof oedd fy nhad, ac wedyn roedd diddordeb gan y teulu mewn ceffylau. Roedd fy mrawd Geraint yn gwneud lot gyda merlod, a gan fy mod i bum mlynedd yn iau na fe - dilynais i e.

Pan oeddwn i yn 10 oed fe ddechreuais ddangos merlod yn y sioeau. Roedd gan ddynes a oedd yn byw fyny'r ffordd stud arbennig, ac roedden ni'n defnyddio'r lle i fagu merlod.

Roedd Geraint yn joci am rhyw dair neu bedair blynedd, ond gorfod iddo fe roi'r gore iddi pan yn 25 oed yn dilyn anaf difrifol.

Pan oeddwn yn 19 fe ges i fy hyfforddi gan yr enwog Josh Gifford yn ei stablau yn Sussex. Enillais yn fy ras broffesiynol gyntaf yn Fontwell pan oeddwn i yn 21 oed.

Beth oedd yn mynd trwy dy feddwl cyn i'r gwn danio yn y ras fawr yn Aintree?

Roedd hi'n ras enfawr wrth gwrs, ond roeddwn i'n broffesiynol ac yn barod amdani. Wrth gwrs roeddwn yn nyrfys, bydde rhywun yn nyrfys yn y sefyllfa yna dwi'n meddwl.

Roedd 60 miliwn am wylio y ras felly yn amlwg roedd pwyse, ond eto roeddwn yn rasio 500 gwaith mewn tymor ac wedi hen arfer gyda'r broses.

Oeddet ti'n credu bod gobaith gan Last Suspect?

Roedd cwpwl o bethau yn rhoi hyder i mi cyn y ras. Roedd Last Suspect wedi ennill y Leopardstown Chase, sydd fel fersiwn Iwerddon o'r Cwpan Aur yn Cheltenham.

Yna cafodd handicap ei roi arno ac felly mwy o bwysau ar y ceffyl. O ganlyniad roedd yn anoddach iddo ennill. Roedd o'n geffyl da, ond yn ffeindio hi'n anodd gyda phwysau'r handicap.

Roedd y tymor yn eitha blinedig a dwi'n ame bod y ceffyl yn pwdu oherwydd yr handicap, ond roeddwn dal yn ffyddiog.

Ai'r Grand National oedd y ras anodda' i ti gymryd rhan ynddi?

Ie. Roedd y ras yn bedair milltir a hanner, gyda 40 yn rasio ar gwrs anodd gyda lot o neidio.

Mae'n rhaid bod yn ffit i fod yn joci beth bynnag, ond roedd y Grand National yn un arbennig o anodd. Deg stôn roeddwn i'n ei bwyso ar y pryd, ac roedd pum pwys yn cael ei ychwanegu gan y cyfrwy.

Roedd llawer o jumps yn agos i'w gilydd, yn enwedig ffens enwog 'The Chair', sydd yn gul ac yn dipyn uwch y pryd hynny.

Sut wnaeth ennill y Grand National newid dy fywyd?

Dim llawer ar y pryd i fod onest. Wnaeth o ddim llawer i fy ngyrfa fel joci. Roedd y dyddiadur yn llawn beth bynnag.

Ond ar ôl i mi orffen rasio, mae cymaint o bobl wedi dod ata i yn dweud eu bod yn cofio fy ngweld i'n ennill, a bod nhw wedi rhoi bet arna i...

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae llawer o farchogion profiadol wedi syrthio cyn gorffen y Grand National

Roedd pobl a oedd yn ymwneud gyda rasio ceffylau yn fy nabod beth bynnag, ac felly doedd pethau ddim yn newid mewn gwirionedd.

Dramor, roedd pethau'n wahanol, gyda phobl yn fy nabod yn Awstralia, yr Unol Daleithiau ac mewn gwledydd eraill.

Ro'n i yn rasio ym Melbourne yn cynrychioli Prydain yn erbyn Awstralia a daeth bachgen chwech oed ata i. Hywel Davies oedd ei enw e ac roedd e wedi hedfan gyda'i rieni bump awr ar draws Awstralia er mwyn fy nghyfarfod i. Roedd hynny'n arbennig iawn.

Beth yw'r newidiadau mwyaf o fewn y gamp ers i ti ymddeol?

Dydi hi ddim yr un gamp dyddiau 'ma. Flynyddoedd yn ôl dim ond ychydig o geffylau fuasai wedi gallu rhedeg y Grand National.

Ond bellach gall llawer iawn o geffylau gymryd rhan yn y ras; mae'r cloddiau yn is, mae'r man lle maen nhw yn glanio yn uwch, ac mae'r cloddiau eu hunan yn fwy meddal.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'The Chair' yn dal i achosi problemau i'r marchogion a'r ceffylau, er ei bod hi'n dipyn llai y dyddiau yma

Mae hyn wedi cymryd y sialens allan o'r ras braidd.

Dydw i ddim yn erbyn y newidiadau yma oherwydd y peth pwysicaf yw cadw y joci a'r ceffyl yn saff.

Beth yw gobeithion y Cymry yn y ras eleni?

Mae'r Cymro Sean Bowen, 17 oed, yn farchog ifanc talentog, ac mae o ar gefn Mon Parrain. Ond dwi ddim yn disgwyl buddugoliaeth i'r Cymry eleni yn anffodus.

Pa geffyl sy'n debygol o efelychu camp Last Suspect?

Dwi'n meddwl y bydd Balthazar King yn ennill ond dwi'n meddwl y bydd First Lieutenant yn un bach da i'w roi lawr fel each way.

Ond byddwn i hefyd yn hoffi gweld y joci Tony McCoy yn ennill yn ei dymor olaf cyn iddo ymddeol.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd AP McCoy yn ymddeol mewn steil drwy ennill y Grand National?