Fforest law drofannol ym Mae Colwyn

  • Cyhoeddwyd
Canolfan addysg
Disgrifiad o’r llun,
Yn y ganolfan bydd stafelloedd arddangos

Bydd ardal fforest law drofannol yn cael ei chodi yn Sŵ Mynydd Bae Colwyn wedi i gynghorwyr gymeradwyo cynlluniau gwerth £6m.

Roedd cynghorwyr Cyngor Sir Conwy yn trafod y ganolfan addysg brynhawn Mercher.

Ynddi bydd dwy ddarlithfa, dwy stafell ddosbarth, a stafelloedd arddangos yn cynnwys ymlusgiaid, planhigion a phryfed.

Dywedodd llefarydd ar ran y sŵ y byddai cais am arian Ewrop i gefnogi'r prosiect.