Gohirio fflatiau ger clwb pêl-droed

  • Cyhoeddwyd
DatblygiadFfynhonnell y llun, Tai Ceredigion

Mae cynllun i godi 33 o fflatiau ar ran o safle clwb pêl-droed Aberystwyth wedi cael ei ohirio am y tro - gyda phwerau i'w gymeradwyo yn amodol ar gyflwyno cynllun diwygiedig yn dangos mynedfa arall i'r safle.

Dywedodd Cyngor Ceredigion y bydd ymgynghoriad cyhoeddus a statudol pellach ar y cais ar ôl cyflwyno'r cynlluniau diwygiedig, yn dilyn hynny bydd unrhyw ystyriaethau perthnasol newydd sy'n deillio o'r ymgynghoriad hwnnw yn cael eu hadrodd yn ôl i'r pwyllgor cynllunio.

Roedd yna fwriad ar un adeg i godi 80 o fflatiau, ynghyd ag eisteddle newydd, bwyty a chanolfan ieuenctid, ond mae'r cynlluniau wedi cael eu haddasu dros amser.

Bwriad clwb pêl-droed Aberystwyth yw defnyddio'r arian o'r datblygiad i osod cae artiffisial 3G yng Nghoedlan y Parc er mwyn gwella'r cyfleusterau chwarae yno.

Pryderon

Roedd swyddogion cynllunio Cyngor Ceredigion wedi argymell gwrthod y cais yn sgil pryderon am lifogydd yn ogystal â'r fynedfa i'r safle. Mae'r clwb yn ffinio ag Afon Rheidol sydd yn llifo i Fae Ceredigion.

Yn dilyn ymweliad safle gan ddirprwyaeth o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 27 Mawrth, fe wnaed argymhelliad gan gynghorwyr i dderbyn y cais gydag amodau ynglŷn â'r fynedfa i'r safle.

Cymdeithas Tai Ceredigion sy'n gyfrifol am gyflwyno'r cynlluniau. Yn ôl Llŷr Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo Tai Ceredigion, mae'r Gymdeithas wedi "gwneud lot fawr o waith i ddiwallu'r pryderon" sydd wedi cael eu codi gan swyddogion cynllunio.

'£1m yn y fantol'

Mewn cyfweliad â BBC Cymru, fe rybuddiodd Mr Edwards fod dros £1m o gronfa adfywio Llywodraeth Cymru yn y fantol pe bai'r cynlluniau yn cael eu gwrthod gan Gyngor Ceredigion.

Yn ôl Tai Ceredigion, mae yna dros 700 o bobl ar y rhestr aros yn Aberystwyth am fflatiau un neu ddwy ystafell.