Ysbyty Cefn Coed yn Abertawe: Adroddiad damniol

  • Cyhoeddwyd
cefn coed

Mae adroddiad damniol wedi casglu bod problemau annerbyniol mewn ysbyty yn Abertawe wedi effeithio ar iechyd a diogelwch staff a cleifion.

Tynnodd archwiliad dirybudd yn Ysbyty Cefn Coed sylw at "faterion arwyddocaol" oedd yn effeithio ar nifer o staff a chleifion, gan gynnwys preifatrwydd ac amodau gwael.

Fe ymwelodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar bedwar diwrnod ym mis Tachwedd 2014.

Mae'r bwrdd iechyd wedi dweud bod yr ysbyty'n mynd i'r afael â'r problemau.

Ymhlith y problemau brys roedd cyflwr "annerbyniol" rhai o'r wardiau gan fod papurau a thywelion yn cael eu defnyddio fel llenni.

Ymrwymiad

Er gwaethaf hyn, nododd yr arolygiaeth ymrwymiad y staff a'u cydberthynas gyda chleifion drwy gydol yr ymweliad.

Dywedodd Alun Jones ar ran yr arolygiaeth fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi cyflwyno cynllun gwella cynhwysfawr.

Roedd £65 miliwn allan o £100m ar gyfer canolfan iechyd meddwl wedi ei wario, meddai.