Clwb Ffermwyr Ifanc yn ail-strwythuro

  • Cyhoeddwyd
Clwb Ffermwyr IfancFfynhonnell y llun, Clwb Ffermwyr Ifanc

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn ail-strwythuro yn dilyn toriadau ariannol diweddar.

Bydd dwy swydd llawn amser yn dod i ben ac mae un aelod o staff wedi penderfynnu derbyn cael ei ddiswyddo'n wirfoddol.

Mewn datganiad fe ddywedodd y mudiad: "Rydym yn hyderus y bydd y strwythur hwn yn sicrhau fod y gwasanaeth sydd ar gael i'n haelodau yn cael ei gryfhau ond ei fod hefyd yn cydfynd gyda'r cyfyngiadau arianol sydd yn wynebu Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru."

Dywedodd cadeirydd y mudiad wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru ei fod yn hyderus y byddai'r gwaith y mae'r mudiad yn ei wneud a'r gwasanaethau mae'n ei ddarparu yn parhau ac yn cael eu cryfhau.

Cyfarfod

Ychwanegodd eu bod nawr yn paratoi ar gyfer cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru yn yr wythnosau nesaf i drafod y ffordd ymlaen.

Ym mis Ionawr daeth y newyddion fod y mudiad i golli £140,000 o 1 Ebrill eleni o achos toriadau arianol gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Roedd y toriadau yn cynnwys £120,000 o doriadau o grant gan y Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a grant o £20,000 gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Ond ym mis Mawrth eleni fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai grant i £90,000 ar gael am 12 mis i'r mudiad.