Anhwylderau bwyta ar gynnydd mewn pobl ifanc yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd 78 o bobl ifanc Cymru eu cymryd i ysbytai oherwydd anhwylderau bwyta yn 2013-14

Mae nifer cynyddol o blant yn eu harddegau yn cael eu cymryd i ysbytai yng Nghymru ar ôl cael diagnosis o anhwylder bwyta.

Yn 2013-14 fe gafodd 75 o ferched a thri bachgen rhwng 13 ac 19 oed eu cymryd i'r ysbyty.

Mae'r nifer yma yn 8% yn fwy na'r flwyddyn cynt - ac mae'n gynnydd o 36% dros y ddegawd ddiwethaf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai timau triniaeth gymunedol yn helpu dod i'r afal â'r broblem.

Mae grŵp ymgyrchu Cwtched, sy'n galw am sefydlu uned arbenigol ar anhwylderau bwyta yng Nghymru, yn feirniadol o'r gefnogaeth a'r driniaeth sydd ar gael yn bresennol.

"O ran darpariaeth, rwy'n meddwl ei fod mewn rhannau, yn ddibynnol ar ble rydych chi'n byw - rhyw fath o loteri cod post," meddai Sian Pierce o'r grŵp.

Bygythiad i ferched

Ffynhonnell y llun, Keira Marlow
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Keira Marlow, 23, ddiagnosis o anorecsia pan oedd hi'n 17

Un sydd wedi dioddef anorecsia yw Keira Marlow, sy'n 23 oed ac o Aberhonddu.

Dywedodd bod plant yn eu harddegau yn gallu bod dan fygythiad penodol, yn enwedig merched.

"Rwy'n meddwl eich bod chi'n gallu bod yn eithaf gwan i'r fath beth oherwydd y pwysau sydd arnoch chi - ysgol, tyfu i fyny, a delio gyda'r holl newid sy'n digwydd," meddai.

Yn ôl elusen anhwylder bwyta Beat, mae diffyg gwybodaeth am gofnodi anhwylderau bwyta yn golygu ei fod yn amhosib bod yn siŵr o faint o gynnydd sydd wedi bod mewn gwirionedd.

Dywedodd y gallai'r ffigyrau diweddaraf fod o ganlyniad i well ddiagnosis gan ddoctoriaid.

'Nawdd ychwanegol'

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod wedi buddsoddi i wella darpariaeth triniaeth, gan roi £1m i driniaeth gymunedol ar gyfer pobl dros 18 oed.

Ers 2013 mae £250,000 ychwanegol y flwyddyn wedi cael ei roi i wella triniaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn ogystal.

"Mae'r nawdd ychwanegol wedi arwain at recriwtio staff arbenigol, gwell hyfforddiant i staff presennol, creu clinigau cleifion allanol ychwanegol a chynyddu'r nifer o wlâu sydd ar gael i wasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc," meddai llefarydd ar ran y llywodraeth.

"O'r mis yma fe fydd timau triniaeth gymunedol ar gael ledled Cymru, yn golygu y bydd nifer mwy o bobl ifanc gydag anhwylderau bwyta yn gallu cael gofal yn eu cymunedau heb fod angen iddyn nhw fynd i'r ysbyty."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol