Cymru mewn rhifau

AberystWYTH, lle stormus ar y NAW! Image copyright Athena
Image caption AberystWYTH, lle stormus ar y NAW!

Mae yna rifau wedi eu cuddio yn nifer o enwau lleoedd Cymru. Mae rhai ohonyn nhw'n amlwg iawn, fel AberystWYTH, ond mae 'na rai digon anodd i'w darganfod hefyd. Rhowch gynnig ar y rhai yma, mae'r atebion isod.

1. RHUTH...

(a) NAW

(b) DRI

(c) UN

2. LLAN...SAINT

(a) PUM

(b) TAIR

(c) WYTH

3. BRYN...MARCHOG

(a) TRI

(b) SAITH

(c) CHWECH

4. CARREG ... LLYN

(a) WYTH

(b) TRI

(c) NAW

Image copyright Alan Richards/Geograph
Image caption Sawl llyn sydd i'w gweld o'r garreg hon?

5. YSBYTY YST...

(a) UN

(b) WYTH

(c) DDEG

6. PEN...HEOL

(a) TAIR

(b) PEDAIR

(c) DWY

7. MA...

(a) DWY

(b) THRI

(c) NAW

Image copyright Ceridwen/GEOGRAPH
Image caption Fedrwch chi ffonio NAW, NAW, NAW o'r ciosg 'ma?

8. ...ANWY

(a) DWY

(b) PUM

(c) DEG

9. LLANYSTUM...

(a) DEG

(b) NAW

(c) DWY

Image caption Roedd David Lloyd George, mab enwoca'r Llan yma, wrth ei fodd yn rhif 10!

10. CHWAREL LLE...DD

(a) DWY

(b) NAW

(c) CHWE

Atebion

1. RhuthUN, Sir Ddinbych, ond wyddoch chi fod 'na un arall ger y Bontfaen ym Mro Morgannwg?

2. LlanPUMsaint, Sir Gâr. Fedrwch chi enwi'r seintiau?

3. Bryn SAITH Marchog, Sir Ddinbych sydd tua SAITH milltir o RhuthUN!

4.Carreg NAW Llyn, Ceredigion. Rhowch NAW marc ychwanegol i chi'ch hun am enwi'r llynnoedd!

5. Ysbyty YstWYTH, Ceredigion. Roedd hwnna yn hawdd yn doedd?

6. PenPEDAIRHeol ger Caerffili. Mi gewch chi ddarn o gaws am gael hwnna yn gywir.

7. MaTHRI, Sir Benfro. Gobeithio bod y dewis o DRI wedi bod o help!

8. DEGanwy, Conwy.Fydda hi ddim yn DEG i ni beidio dangos llun i chi ...

Image caption Ydi'r gwynt yn chWYTHu yn Neganwy?

9. LlanystumDWY, Gwynedd. Mae'r cyfri yn gywir! Mi fyddai Lloyd George wedi eich penodi chi i swydd gyfrifol yn y Trysorlys mae'n siwr!

10. Chwarel LleCHWEdd, Blaenau Ffestiniog.Os cawsoch chi hwn yn anghywir well i chi fynd i guddio dan ddaear am sbel!

Straeon perthnasol