Israddio uned Ysbyty Glan Clwyd?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd 1,500 o bobl wedi mynychu protest yn erbyn y cynlluniau yn Y Rhyl ym mis Chwefror

Mae BBC Cymru wedi gweld ebost sydd yn awgrymu y bydd yr uned famolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn cael ei hisraddio ymhen ychydig dros wythnos.

Yn sgîl y cynlluniau, bydwragedd fyddai'n arwain yr uned famolaeth am gyfnod o hyd at 18 mis, ac fe allai menywod beichiog sydd angen gofal arbennigol gael eu hanfon i Ysbyty Gwynedd ym Mangor neu Ysbyty Maelor yn Wrecsam.

Mae disgwyl y bydd y bwrdd iechyd yn gwneud cyhoeddiad ddydd Llun.

Roedd swyddogion iechyd wedi penderfynu gohirio cyflwyno newidiadau i wasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd am gyfnod, wedi iddyn nhw dderbyn cynllun gwahanol, ac ar ôl protestiadau'n lleol yn gwrthwynebu eu newidiadau.

'Cynllun B'

Roedd gwleidyddion lleol ac arbenigwyr iechyd wedi dyfeisio "Cynllun B" i gadw gwasanaethau arbenigol yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ond yn dilyn cyfnod o ymgyngori mae'n ymddangos o gynnwys yr ebost sydd wedi dod i law BBC Cymru mai'r bwriad nawr yw bwrw ymlaen gyda'r cynllun gwreiddiol o israddio'r uned yn yr ysbyty.

Cafodd yr ebost ei anfon i nifer o staff y bwrdd iechyd ddydd Gwener, ac mae'n nodi fod cyhoeddiad wedi ei wneud sydd yn golygu y bydd y newidiadau yn dod i rym ar 21 Ebrill.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwrthod cadarnhau a fydd y newidiadau yn cael eu gweithredu, gan ddweud y bydd cyhoeddiad swyddogol yn cael ei wneud ddydd Llun.

Straeon perthnasol