Cyfarfod dros swyddi ffatri ym Môn

Cyhoeddwyd

Bydd arweinyddion undeb sydd yn ceisio achub swyddi mewn ffatri brosesu ieir ar Ynys Môn yn cynnal cyfarfod gyda'r gweithlu yn ddiweddarach ddydd Llun.

Y gred yw y bydd y gweithwyr yn cael clywed am fanylion trafodaethau diswyddo rhwng perchnogion y ffatri, cwmni 2 Sisters, a'r swyddogion undeb.

Fe gyhoeddodd 2 Sisters ym mis Chwefror y byddai'n cyflwyno patrwm shifft newydd yn y ffatri, gan gwtogi niferoedd y shifftiau gwaith i un.

Mae'r ffatri yn un o gyflogwyr mwyaf yr ynys, gyda 700 yn gweithio ar y safle, yn cynnwys nifer o weithwyr asiantaeth.

Daeth y cyfnod swyddogol o drafod diswyddiadau i ben ddydd Merched diwethaf, ond mae undeb Unite wedi bod yn cynnal trafodaethau pellach gyda'r cwmni ers hynny.